Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Stressbollar i ull tar form

Posted on apr 5, 2017

Det gamla ordspråket ”människor lyckas sällan om de inte finner glädje i det de gör” är kloka ord som de blivande boendestödjarna säkert skriver under på.
Helst efter dagens grupparbete då de under ledning av Lotta Forsberg fick tillverka egna stressbollar.
Genom att tova kardad ull runt en vacker sten växte den ena stressbollen efter den andra fram.
Allt i samklang av en härligt positiv gruppanda!