Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Stort söktryck till Yrkesutbildning Lärarassistenter

Posted on maj 2, 2018

Söktrycket på den nya nya utbildningen Lärarassistenter har varit högt. Kursen kommer att starta den 20 augusti.

Läs mer om kursen på: https://www.litorinafolkhogskola.se/kurser/lararassistent/