Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Stor satsning på höghus riskerar att försämra vår och grannarnas verksamhet

Posted on jul 2, 2019

I dagens BLT skriver Mats Blennow om planenerna att bygga höghus tätt intill Litorina folkhögskola. Det handlar om en byggplan som har fått ligga till sig i tio år som nu ska förverkligas. Vi, liksom övriga skolor och förskolor i området, är oroade. Det är stor risk att våra verksamheter kommer att försämras när vi inte längre har skogen och fotbollsplanen kvar i området.