Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Stewe Claeson föreläser på Litorina

Posted on feb 10, 2015

Den 12 februari kl 14.30 kommer Stewe Claeson till Litorina folkhögskola för att föreläsa om ”Levande samtal i girighetens tid”. Läs gärna två av Stewes böcker: ”Komma nära” och ”Den tjugotredje dikten” som han kommer att prata om på föreläsningen. ”Komma nära” finns att låna på vårt Östersjöbibliotek.

Alla är välkomna!

12.02 Stewe Claeson