Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Stella Polaris- signalspanare på flykt

Posted on mar 21, 2019

Stella Polaris- signalspanare på flykt var den spännande rubriken för föreläsningen i eftermiddags när Johanna Parikka Altenstedt föreläste i Aula Litorina.  Andra världskriget var en händelse som drabbade hela Europa och en del av Skandinavien. Det finns några fakta som alla vet, men det finns också en stor del av hemligheter som många dolde hela sitt liv och aldrig fick avslöja. Stella Polaris är en av de hemligheterna som journalisten Johanna Parikka Altenstedt försökte att utforska och avslöja. Idag lyssnade vi på hennes föreläsning som handlar om den hemliga operationen som hade till syfte att utgöra underrättelsenavet i ett gerillakrig mot Sovjet, i händelse av att Finland skulle bli helt invaderat. Utbildade signalspanare med sina familjer och en mängd av utrustning och känsligt material flyttades från Finland till Sverige så att verksamheten skulle kunna fortsätta i Sverige. Det och många andra händelser under Operation Stella Polaris fick vi veta på Johannas föredrag vilket var baserat på alla berättelser hon fick höra av dem som på ett eller annat sätt var inblandade i operationen.

Tack för en fantastisk föreläsning Johanna!