Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Spela spel för språkinlärning

Posted on jan 11, 2018

Genom att spela spel med olika frågeställningar och uppmaningar övar vi på att både läsa, uttala och förstå det svenska språket. 
Det blir många skratt när deltagarna i vår ena etableringsgrupp blandar ihop vem som är längst eller äldst i klassrummet.