Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Sorteringsguiden på affarsverken.se/sortera

Posted on sep 15, 2015

Nu kan det bli enklare att sortera ditt avfall på rätt sätt. Affärsverken, som bland annat, hanterar hushällens avfall, har tagit fram en ny digital sorteringsguide som är mycket användbar. Den visar snabbt i datorn eller mobilen vad varje sak ska sorteras som och var den ska lämnas in.

Sorteringsguiden finns på affarsverken.se/sortera.