Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Ett stort tack!

Posted on jun 24, 2013

Efter lång tjänst i Litorinas styrelse avslutar nu Nils Hansson sitt uppdrag! En enig styrelse beslutade att Nils Hansson numera är Hedersledamot i Styrelsen

Vi tackar Nils för att ha bidragit med sin klokhet och sitt engagemang! Vi önskar honom ett stort lycka till med sin vidare färd i livet!

Övriga hedersledamöter är: Åke Landquist

                                             Thomas Gustavson

                                             PG Lindencrona

                                            Else-Marie Furuvall