Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Vandra Blekingeleden

Vandra Blekingeleden

För dig som under två eftermiddagar per månad vill vandra Blekingeleden i grupp tillsammans med en guide. Vi väljer ut några etapper på ca 1 mil, främst i östra delen av Blekinge.

Syftet är att få uppleva och lära känna vårt landskap. På köpet får vi också motion och träffa andra runt ett gemensamt intresse. Vi uppmärksammar biologin och ekologiska fenomen längs vägen och artbestämmer växter och svampar vi passerar.
Kulturlämningar är också en viktig del av sevärdheterna längs leden. Vi arbetar med kartor och tar upp syfte och historik kring blekingeledens tillkomst. Vi tar oss till de olika vandringsetapperna med hjälp av kursdeltagares egna bilar och undersöker möjligheterna till samåkning.

ANSÖK!