Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Sommarkurs i kreativt skrivande på Litorina

Posted on apr 28, 2016

Låt dig anta utmaningen att skriva skönlitterära texter! Vi kommer att beskriva miljöer och skapa karaktärer, diskutera kring och arbeta med våra egna skrifter på olika sätt.

Kursansvarig är Linda Gars, lärare i svensk litteratur. Lotta Kihlbert som tänktes hålla kursen tidigare kommer att gå vidare till ett annat uppdrag.

Ansök senast 30 maj.

Skrivarkurs för ovana