Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

SMF startar den 1 december!

Posted on nov 13, 2014

SMF2014Studiemotiverande Folkhögskolekurs (SMF) på Litorina folkhögskola startar på måndag den 1 december!

Få lust till framtida studier eller arbetsliv!

Kursen är ett rätt val för dig som är arbetslös och saknar fullständiga betyg från grund- eller gymnasieskolan. Kursen passar dig utmärkt om du siktar på att komma tillbaka till studierna.

Kontakta Arbetsförmedlingen för att skriva in sig på SMF! Har du fler frågor angående kursen, mejla eller ring oss direkt.