Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

SMF startar 14 september!

Posted on apr 21, 2015

Nästa SMF (Studiemotiverande folkhögskolekurs) startar den 14 september kl. 10.00!

Få lust till framtida studier eller arbetsliv! Kursen är ett rätt val för dig som är arbetslös och saknar fullständiga betyg från grund- eller gymnasieskolan. Kursen passar dig utmärkt om du siktar på att komma tillbaka till studierna.

SMF 14 september