Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Skolstart

Posted on aug 27, 2014

Måndagen den 25 augusti började vi det nya läsåret. Somliga kom till Litorina för första gången och andra fortsätter redan inledda kurser. Litorinas rektor Agrita Martinsone välkomnade alla med ett inledande tal och sen fick alla lära känna personalen genom att läsa en kort beskrivning och gissa vem är vem. En av våra elever på sommarkurs Nargiz Quazi spelade också två underbara latar på piano. Det var en trevlig läsårets första dag!