Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Skola inför demokratidag

Posted on nov 13, 2015

Commersen skriver om Demokratidagen som kommer att hållas på Litorina folkhögskola 27 november.
Välkommen till föreläsningen av Göran Rosenberg!

demokratydag-page-001