Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Skalenlig modell av vårt hus

Posted on feb 2, 2017

Missa inte att titta på modellen av Litorinas hus som Allmän Kurs byggde inför Näringslivsdagarna i oktober.
Bygget är ett matteprojekt och skapades i skala 1:50.
Modellen går att skåda i foajén till aulan.