Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Kungliga Örlogsmannasällskapet bibliotek

Posted on apr 20, 2015

Idag var det Senior A och Allmän kurs som fick besöka kungliga Örlogsmannasällskapets bibliotek på Sjöofficersmässen. Sedan 1771 har en marin samling böcker om ca 15 000 titlar samlats in, 1 000 handskrifter och 2 000 sjökort.Den äldsta boken är från 1590 men det finns böcker som är inslagna med pergament från 12-1300 tal. Böckerna finns sökbara i Libris.Från och ned 1784 har biblioteket funnits i Karlskrona. 1929 donerade Wallenberg pengar till nuvarande lokal.Kungliga Örlogsmannasällskapet ger sedan 1836 ut ”Tidskrift i Sjöväsendet” men en allra första upplaga skapades redan 1784.

I måndags besökte Senior B Sjöofficerssällskapets Bibliotek i Karlskrona. Vi fick ta del av böcker, resedagböcker, skrifter och kartor, varav den äldsta var från 1500-talet. Bibliotekarierna berättade bland annat om Chapman och Wasa utifrån intressanta skrifter. Stort tack för detta Andreas Nilsson och Tom Ohlsson!