Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Signalspanare på flykt

Posted on mar 18, 2019

Stella Polaris- signalspanare på flykt är den spännande rubriken för föreläsningen den 21 mars. Johanna Parikka Altenstedt föreläser i Aula Litorina den 21 mars med start klockan 14.30. Föreläsningen beräknas pågå cirka en timme.

Fri entré

Varmt välkommen!