Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

SFI-kurser på olika nivåer på Litorina!

Posted on feb 10, 2012

Yippie!

Litorina folkhögskola har beviljats betygsrätt i SFI (svenska för invandrare)!

Detta innebär en ny fas i vår verksamhet. Vi har länge bedrivit språkundervisning i svenska, både i form av uppdragsutbildningar samt som utbildning i intensiv svenska för invandrade akademiker. Den sistnämnda utbildningen är en standardutbildning i skolans verksamhet.