Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Seminariet Entreprenörskap & Integration – från Minnesota till Blekinge

Posted on maj 26, 2011

Den 25 maj bjöd Karlskrona kommun in alla intresserade och nyfikna till Marinmuseum i Karlskrona till ett intressant seminarium med teman Entreprenörskap och integration – från Minnesota till Blekinge.

Kommunalråd Mats Lindblom inledde seminariet och informerade om förloppet av hela evenemanget. Sedan talade Benny Carlsson, en professor i ekonomisk historia vid Lunds universitet. Han presenterade några korta fakta om hur somalier lever i Sverige och USA. Det var tack vare hans initiativ som seminariet om entreprenörskap och integration ägde rum. Det var också han som bjöd in Hussein Samatar, direktören av African Development Center in Minneapolis till Karlskrona för att berätta om somaliernas liv och leverne i Minnesota. Hussein förklarade inte bara vad African Development Center i Minnesota sysslar med varje dag utan också vilka faktorer som bidrar till en lyckad integration.

Vi lärde oss att ett mångkulturellt samhälle bara kan fungera om båda sidor bidrar med sin del i integrationsprocess. Vi fick också veta vad olika länder kan lära av varandra när det kommer till integration. Men den viktigaste slutsatsen var att det fortfarande krävs många lösningar för att integrationsprocessen ska lyckas.

Stefanie Brunsch, praktikant