Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

SBTP

Posted on apr 15, 2013

22 och 23 april tar vi emot SBTP (South Baltic Training Programme) här på Litorina.

Tolv studenter från tre länder – Litauen, Sverige och Tyskland ska samlas för att utveckla sina yrkeskunskaper och kännedom om södra Östersjöregionen, under ledning av lärare från Litauen och Tyskland. Ni kommer att träffa på dem i korridorerna under dessa dagar så ta chansen att inleda samtal och att lära känna ungdomarna från de olika Östersjöländerna.