Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Ryssland och de nya gränserna i väster

Posted on okt 15, 2008

Historien och aktuella konflikter från Finska viken till Kaukasus

Den militära och politiska konflikten mellan Ryssland och Georgien har lett till ett frostigt klimat i den internationella politiken. Sveriges regering fördömde den ryska krigföringen på georgiskt område och den ryska regeringen har uttryckt missnöje med den svenska kritiken. Hur kan man förklara detta ”kalla krig” mellan Ryssland och Sverige? Vad betyder minnen från den svensk-ryska historien i detta sammanhang? Hur ska vi förstå den nya ryska utrikespolitiken i ett större sammanhang?

Kristian Gerner är professor i historia i Lund. Han har under många år forskat i och undervisat i rysk och sovjetisk historia och säkerhetspolitik. Mer om Kristian Gerner finns här.