Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Röster om Pax Baltica 2011

Posted on nov 21, 2011

Sedan 1989 så har den Allmänna Försvars förening anordnat Pax Baltica i Karlskrona. Tidigare hette det Pax Baltica Kungsholmsseminariet.

Hit kommer både gäster och experter som diskuterar olika ämnen t.ex. ekonomi, historia, kultur och miljö ur ett Östersjöperspektiv.

Grundtanken med dessa seminarier är att låta alla som är engagerade i Sovjet/Ryssland och Östeuropa. Beslutsfattare, media människor och militär på hög nivå ska mötas och diskutera fritt utan att bli citerade eller protokollförda.

Detta år så ville Pax Baltica lyfta fram de saker som fungerar i Östersjö regionen och inte fokusera på konflikter.

Det jag ska berätta om är dag 2 som hölls ute på Kungsholmen. Där fick jag möjlighet att vara med i en mindre diskussionsgrupp tillsammans med en av samtalsledarna som under dag 1 höll en föreläsning i Konserthuset.

Jag valde att sitta med i Gunilla Herolfs grupp. Gunilla är forskare på SIPRI och vårt ämne handlade om Villkoren för samarbetet mellan Östersjöländerna.