Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Resekommitténs försäljning

Posted on sep 30, 2014

Inför årets Östersjöresa arbetar resekommittén med försäljning av:

 • v 41 soppa Senior A
 • v 42 soppa Intensivsvenska
 • v 43 soppa Senior B
 • v 44 höstlov
 • v 45 kompledigt seniorer
 • v 46 pumpapaj Intensivsvenska
 • v 47 soppa allmän kurs
 • v 48 adventsfika Senior A – samt försäljning jullotter
 • v 49 adventsfika Allmän kurs- samt försäljning jullotter
 • v 50 adventsfika Senior B- samt försäljning jullotter
 • v 51 dragning av lottvinster vid Litorinas julfest

Vinstpriser mottages tacksamt från alla som vill vara med och bidra.