Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Regionalt bidrag för att nå de globala klimatmålen

Posted on apr 20, 2017

-Är det inte ett väldigt långsiktigt mål att vi ska vara klimatsmarta först år 2050?
Tänk om vi inte hinner utan sabbar det innan dess.Dagens föreläsning på Litorina engagerade den yngre delen av publiken rejält.
Frågor som påvisande en oro för vår framtida miljö ställdes och besvarades galant av eftermiddagens föreläsare Katarina Hansell, chef och projektledare för Energiklustret på NetPort Sciens Park i Karlshamn.
Katarina Hansells föreläsning hade rubriken ”NetPort energikluster- ett regionalt bidrag för att nå de globala klimatmålen”.
Bit för bit förklarade hon hur både Sverige och EU satt upp mål för att kraftigt minska klimatpåverkan fram till år 2050.
Katarina började alltså globalt och tog sedan ner det på en regional nivå och berättade om NetPort Energikluster uppgifter.
-Vårt syfte är att skapa en innovativ miljö där idéer utvecklas till hållbara produkter eller tjänster genom att samverka, berättade Katarina.
– Vi kan inte göra allt själva men vi kan skapa förutsättningar för att det kan ske, sa hon och berättade om olika exempel där företag och kommuner lyckats göra bra miljösatsningar ihop.
– Det hade exempelvis varit roligt att kunna delta i European Cycling Challenge. Det är en cykelkamp där städer och kommuner tävlar med varandra om vilken stads invånare som under en viss period har cyklat längst.
Tack för en lärorik föreläsning!