Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Ord kan krossa betong. Berättelsen om Pussy Riot

Posted on jan 15, 2015

Catharina Ohlsson från Senior A har skrivit och publicerat en recension av Månadens Östersjöbok – ”Ord kan krossa betong. Berättelsen om Pussy Riot” av Masha Gessen. Tack Catharina för Din insats!

Läs recensionen: http://vetgirigaseniorer.litorinafolkhogskola.se/recension-av-manadens-ostersjobok/