Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Ryssar är såna som gillar björkar

Posted on maj 11, 2015

På seniorbloggen har Kersti Segerfeldt publicerat en recension av Månadens Östersjöbok — ”Ryssar är såna som gillar björkar” av Olga Grjasnowa. Tack Kersti för din insats!

Läs recensionen: http://vetgirigaseniorer.litorinafolkhogskola.se/ryssar-ar-sana-som-gillar-bjorkar/