Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Systrar kring Östersjön

Posted on feb 24, 2015

Brita Kandestam-Mogren från vår seniorkurs har skrivit och publicerat en recension av Månadens Östersjöbok – ”Systrar kring Östersjön” av Imbi Paju. Tack Brita för Din insats!

Läs recensionen: http://vetgirigaseniorer.litorinafolkhogskola.se/systrar-kring-ostersjon-recension/