Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Rapport från Pax Baltica

Posted on nov 11, 2014

Båtbyggare Björn Brovertz skrev ett nytt inlägg på Båtbyggarnas blogg. Det handlar om olika frågor som diskuterades under årets Pax Baltica och hans anteckningar från seminariet. Läs gärna!

http://batbyggarlinjen.litorinafolkhogskola.se/rapport-fran-pax-baltica/