Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Projektet Medborgarna och EU fortsätter

Posted on maj 17, 2011

Måndag den 9 maj var det uppstart av projektet Medborgarna i EU. Detta projekts teman handlar bland annat om de medborgerliga rättigheterna i EU och den fria rörligheten för EU-invånare samt hur de mänskliga rättigheterna bättre kan värnas.

Vidare är ett ämne medborgarinitiativet som en unik möjlighet att påverka EU:s politiska agenda samt hur det europeiska samarbetet kan bidra till att lösa klimatfrågan.

En webbsändning inledde mötet där statssekreteraren Oscar Wåglund Söderström och riksdagsledamoten Carina Adolfsson Elgestam deltog.

Projektet är tänkt att starta under slutet av september 2011 och avslutas under oktober-november 2011.

Erik Hjertén
lärare i samhällskunskap