Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Professor Kristian Gerner föreläser om Ryssland och de nya gränserna i väster

Posted on nov 18, 2008

Den 10 november föreläste Kristian Gerner – professor i historia vid Lunds universitet – på Litorina om Ryssland, dess utrikespolitik och orsaker till den rysk-georgiska konflikten. I det här inlägget har vi försökt sammanfatta föreläsningens mest intressanta punkter.Sedan början på 1700-talet har Ryssland strävat efter att komma in i Europa. För att vara närmare Europa grundade tsaren Peter den Store staden Sankt Petersburg år 1703. Tre gånger i sin historia härjades Ryssland av de europeiska härskarna: Karl den XII år 1708, Napoleon år 1812 och Hitler år 1941-45.Efter den ryske tsaren abdikerade år 1917 ville Lenin och Trotskij sprida den ryska revolutionen till andra länder och framför allt Tyskland varifrån marxismens idéer hade kommit ursprungligen. Lenin och Trotskij ville att Rysslands grannar som Ukraina, Vitryssland och bl a Georgien skulle bli självständiga stater fast med kommunistiska regeringar.