Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Professor Åke Uhlin föreläser om tyst kunskap och lärande

Posted on nov 26, 2008

Vad är förhållandet mellan teori och praktik? Vilka metoder använder sig en vetenskapsman och en praktiker av när de framställer kunskap? Den 21 november föreläste Åke Uhlin, professor i modern historia och elev på båtbyggarlinje, om tyst kunskap och lärande. Det här korta inlägget sammanfattar föreläsningens mest intressanta punkter.Frågan om vad lärande och kunskap är ställdes redan av de gamla grekerna. Problemets rötter går 2300 år tillbaka i historien till Platon och hans elev Aristoteles. De två filosoferna har bildat två traditioner som följer oss än idag.Vad är tyst kunskap? Man lär sig utan att veta hur man gör det. Den regeln för gäller alla slags praktiker.