Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Professor Åke Uhlin föreläser om kunskap och lärande hos båtbyggare och andra praktiker

Posted on nov 11, 2008

Tyst kunskap och erfarenhetsbaserat lärande

Hur gör praktikern egentligen när han/hon löser problem? Handlar det ”bara” om erfarenheter och tekniska kunskaper? Eller handlar det dessutom om något mer som inte låter sig kläs i ord? Vad vet vi överhuvudtaget om praktikers (båtbyggares, lärares, sjuksköterskors, datateknikers m fl) kunskap och lärande?

Problemet definierades för 2300 år sedan av Platon och Aristoteles. Learning-by-doing och livslångt lärande definierades för 100 år sedan. Begreppet tyst kunskap myntades av en ungersk läkare på 1950-talet. Erfarenhetsbaserat lärande och liknande begrepp har tillkommit senare.

Tid och plats: fredagen den 21 november, kl 8.00 – 11.00
Sal: Östersjön