Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

PostSovjetiskt fenomen

Posted on feb 25, 2017

Dubbel bokföring är ett post-  Sovjetiskt fenomen, skriver Anna-Lena Laurén i DN 25 februari 2017.