Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Poltava och andra slagfält runt Östersjön

Posted on sep 29, 2009

Tisdagen den 13 oktober kl 18.00 föreläser Bo Knarrström – författare och Sveriges främste slagfältarkeolog – på Litorina folkhögskola under rubriken Poltava och andra slagfält runt Östersjön.På slagfälten avgjordes ibland hela landsändars fortsatta öde. Utgången av några timmars blodig kamp kunde resultera i införandet av en främmande religion, ett annat språk, omändrade ekonomier eller en helt ny nationalitet. De senaste decennierna har arkeologer med hjälp av avancerad teknologi och nya metoder börjat undersöka dessa historiska hörnstenar. Arkiven i marken har öppnat ett helt nytt forskningsområde som givit tidigare okända insikter i forna tiders vapenteknologi och stridstaktik. De skrivna arkivens trovärdighet hamnar ofta i fokus när föremålen i marken berättar helt andra historier.Det svenska slagfältsteamet från Riksantikvarieämbetet har på kort tid etablerat sig som en av världens ledande forskningsgrupper inom detta område. Bo Knarrström har hittills anlitats som föreläsare i 13 länder världen över och har arbetat som vetenskaplig rådgivare åt radio och tv.

Affisch i PDF