Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Politisk debatt

Posted on sep 5, 2014

Vad vill kommunpolitikerna göra för Karlskrona nästa mandatperiod?

Debatt på Litorina folkhögskola i Aula Litorina torsdagen den 11 september kl. 13.00. Här har du chansen att ställa frågor och debattera med företrädare för de olika politiska partierna.

Alla är välkomna!