Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Peter Larsson talade om Clowner utan gränser

Posted on dec 1, 2016

Låt fler barn få skratta med clowner utan gränser!

Orden och önskan kommer ifrån cirkusartisten och dramapedagogen Peter Larsson som under de senaste tio åren jobbat för Clowner utan gränser. Tillsammans med dem har Peter gjort fyra expeditioner till olika delar av världen där skrattet i princip har tystnat på grund av krig och elände. Peter berättade för publiken om både clownen och skrattets värde i ett flyktingläger som gör att barnen vill leka clown istället för att leka krig.

– Läkare utan gränser efterfrågar oss i Clowner utan gränser eftersom de vet vilken påverkan vårt arbete har för barnen i en flyktingförläggning, berättade Peter.

Under Peters föreläsning fick publiken ta del av många tänkvärda historier ifrån hans alla expeditioner.
– Vårt mål är att nå barn som är i krig och få dem att känna sig sedda, berättade Peter Larsson.
Tack Peter för en givande timme!

20161201_155345