Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Personal och kursdeltagare i medborgardialog om EU

Posted on mar 1, 2019

Sapere aude (våga veta) står det på en av väggarna i högskolan för administration och näringsliv i Gdynia där en en stor delegation från Litorina deltog under en hel dag med polacker i en medborgardialog om EU.

Dagen var den första av tre och handlade om EU idag. Vi fick lyssna på intressanta föredrag om t ex EU i Polen och Sverige, vad polacker och svenskar tycker om EU samt vilka skillnader som finns mellan våra åsikter.

Därefter deltog vi i gruppdiskussioner om olika teman som t ex våra länders värderingar, säkerhet inom EU och EU:s utmaningar.

Våra värdar lät oss smaka på godsaker som pączki (munkar) som äts på deras fettorsdag, den traditionellt kristna festen som markerar den sista torsdagen före fastan, och deras svar på vår fettisdag. Dagen avslutades med en välsmakande och helt vegetarisk lunch.

Medborgardialoger uppmanar oss att våga och ha mod att ta reda på kunskap och andras erfarenheter och göra bruk av vårt eget förstånd, utan någon annans vägledning. Sapere aude!

Det har varit en inspirerande och givande dag i Gdynia. Nästa gång träffas medborgare från Gdynia och Karlskrona på Chapmanskolan i Karlskrona.

Text: Heleen Podsedkowska
Foto: Heleen Podsedkowska och Jesper Woll