Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Pedagogdag på Litorina folkhögskola

Posted on feb 18, 2011

Den 18 februari träffas personalen från Blekinges fyra folkhögskolor på Litorina. Det är en tradition att träffas en gång om året och utbyta erfarenheter och samtala kring någon aktuell fråga.

I år handlade det om ämnet mindfulness. Ing-Greth Hedlund, hälsoutvecklare&mindfulness-instruktör från Företagshälsan pratade om mindfulness som ett effektivt stresshanteringsverktyg och det blev prova-på-övningar. På eftermiddagen fortsatte vi med gruppdiskussioner kring hur man kan jobba med mindfullness och stresshantering i skolvardagen.

Vi tackar alla för den mycket intressanta och givande dagen!