Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Pedagogdag på Jämshögs folkhögskola

Posted on mar 4, 2010

Den 5 mars träffas den pedagogiska personalen från Blekinges fyra folkhögskolor på Jämshögs folkhögskola. Det är en tradition att träffas en gång om året och utbyta erfarenheter och samtala kring någon aktuell fråga.

I år föreläser Sam Paldanius, forskaren vid Linköpings universitet, kring den speciella miljö som folkhögskolan utgör. Han ställer frågan om vi skall bygga vidare på folkhögskoleandan när vi skall utveckla folkhögskolans särart.

Förra året träffades vi på Blekinge folkhögskola i Bräkne-Hoby och temat var folkbildningens möjligheter inom Webb 2.0 och sociala medier.