Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Pax Baltica närmar sig

Posted on sep 25, 2015

Välkomna på öppna föreläsningar den 15 oktober på Karlskronas konserthus kl. 13-17:00. Experterna diskuterar Kriget om Sanningen.

Vill du vara med på Pax Balticas seminariedag på Kungsholmen den 16 oktober, måste du anmäla dig här: https://docs.google.com/a/litorina.fhsk.se/forms/d/1SDrNoutqtU0K5h4aDU8hU6YH-JJ4fnv1Al7wh62f2vE/viewform. 

Kostnaden är 700 kronor. Det inkluderar:
*Landshövdingens lunch den 15 oktober
*Middag på kvällen på Kungsholms Fort
*Övernattning på Kungsholmen (logement) och transporter.

Deltagandet är begränsat till 50 personer.
Definitiv plats för landshövdingens lunch meddelas via e-post till deltagare efter att anmälningstiden har gått ut.
Avfärd till Kungsholms fort sker efter föreläsningens slut den 15 oktober.
Hemfärd från Kungsholmen till Karlskrona för ”ej övernattande” sker kl.22

Den 16 oktober delar vi in oss i grupper på Kungsholmen för att diskutera på olika teman kring ”Kriget om sanningen”.

Anmälningsavgiften insätts på Allmänna Försvarsföreningens plusgiro plusgirokonto 12711-8 senast den 8 oktober 2015. OBS! Uppge namn!