Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Pax Baltica: Gasledningen genom Östersjön

Posted on okt 13, 2008

Torsdag den 16 oktober deltar Litorina i seminariet Pax Baltica som ska äga rum i Chapmansskolans aula, Drottninggatan 31 i Karlskrona (kl 13.00-17.00).

Den svenska debatten om gasledningen förs nästan enbart utifrån miljöperspektiv. I andra berörda länder förs en bredare edbatt med olika historiska, ekonomiska, miljö- och säkerhetspolitiska utgångspunkter. Ibland blir argumenten därför svårförståeliga för den svenska publiken.

Årets Pax Baltica vill bredda diskussionen och skapa en större förståelse genom att ge insikt om olika ekonomiska, säkerhetsmässiga, miljö- och historiska bevekelsegrunder inför den planerade gasledningen. Med Rysslands återkomst på den världspolitiska arenan har utvecklingen kring vårt gemensamma innehav blivit viktigare än på mycket länge.