Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Pax Baltica 2019

Posted on okt 18, 2019

I år firar den internationella fredskonferensen Pax Baltica 30 år. Konferensen arrangeras av Allmänna försvarsföreningen och Litorina är medarrangör. Konferensen var den 17-18 oktober och temat var ”Energi – Europas ödesfråga”. Konferensen inleds på torsdagskvällen i Konserthuset med spännande föreläsningar om energi och tillhörande säkerhetsfrågor, fredsbyggande och politiska utmaningar i de baltiska länderna samt Ryssland och ytterligare Östersjöländer. Föreläsarna representerade olika institutioner, såsom t.ex. NATO och Totalförsvarets forskningsinstitut, vilket bidrog till att temat behandlades från olika, ibland även utländska, perspektiv. Idag fortsatte diskussionerna i Sjöofficersmässen i form av seminarier bestående av mindre grupper som leddes av föreläsarna.
Tack alla arrangörer och föreläsare som bidrog till årets konferens med upplysande föredrag!

Text och bilder: Larissa von Bychelberg