Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Pax Baltica 2010: Hot och möjligheter – oroar vi oss för fel saker?

Posted on sep 9, 2010

Den 20-21 oktober 2010 arrangeras konferensen Pax Baltica i Karlskrona som i år är tillägnad diverse ämnen kring temat hot och risker. Föreläsningarna kommer att äga rum onsdagen den 20 oktober i Konserthuset i centrala Karlskrona.

Föreläsningar den 20 oktober:

  • Europa eller Eurabien – är islam och invandringen från den muslimska världen ett hot mot den europeiska identiteten? – Ingmar Karlsson, tidigare generalkonsul i Istanbul
  • Försvarets nya roll i Östersjöområdet – Mats Engman, chef för internationella avdelningen i Försvarsmakten general
  • Wealth, environment and security: how it looks from the Baltic states – Alf Vanags, direktör för The Baltic International Centre for Economic Policy Studies (BICEPS)
  • Integritet, kontroll och säkerhet – Pär Ström, författare

 

Den andra dagen ägnas åt seminarier och diskussioner på Kungsholms fort. Ett detaljerat program med exakta tider hittar du på Pax Balticas officiella blogg.