Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Östersjöresa 2015 — Korskullen

Posted on jan 23, 2015

Hur många kors finns vid Korskullen och vilken betydelse har de för litauer? Läs affischen och följ med på Östersjöresan för att ta reda på det själv!
Korskullen