Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Östersjöprofil skvalpar över bland medarbetarna

Posted on dec 20, 2016

Visste ni att Litorinas Östersjöprofil även har ”skvalpat över” på personalen?
Några av våra kollegor kommer ursprungligen i från andra Östersjöländer och är således experter på sina forna hemländer. Så dra er aldrig för att ställa en fråga om det är något ni undrar!
Från vänster i bild: Hanna Öman, Polen, Svetlana Oskarsson, Ryssland, Bosse Vesterlund, Sverige, Marjo Portin, Finland och Agrita Martinsone, Lettland.

 15349716_1130460977062013_6034275984761709190_n