Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Östersjöpärlor på studieresa till Warszawa 2019

Posted on maj 2, 2019

Ett viktigt inslag i kursen Östersjöpärlor är en studieresa till ett Östersjöland. Tillsammans har deltagare och lärare jobbat med reseprogrammet som avslutar kursen. Warszawa är årets val av resmål. Vi lämnade ett soligt färjeläge i Karlskrona på tisdagskvällen för att vakna upp i Gdynia morgonen därpå. 
Om flygskam och möjligheter för tågskryt kan ha påverkat årets val av färdsätt med båt och snabbtåg, kan jag inte uttala mej. Men tack vare tågresan fick vi en större förståelse för det Polska landskapet.

Större delen av Warszawas byggnader förstördes helt under Warszawaupproret i augusti 1944 och resterande delar sprängdes de kommande veckorna av speciella tyska förstörelseförband. 
De flesta historiska byggnader inklusive det gamla slottet raserades. Polackerna valde konsekvent att bygga upp de äldsta delarna enligt traditionella metoder. Övriga delar byggdes i modernare stil, som under kommunisttiden skiftade.

Östersjöpärlornas studieresa i Warszawa fortsätter. 
I dag besöktes Muséet för de polska judarnas historia, Polin. Det är uppfört i stadsdelen Muranóv, som före andra världskriget hade i huvudsak en judisk befolkning. Under åren 1942-44 låg i det av tyska ockupationsmakten inrättade gettot. Museet öppnade 2014. Det ritades av den finländske arkitekten Rainer Mahlalamäki. 2016 utsågs museet till vinnare av European Museum of the Year Award. 
Universitetet i Warszawa är Polens största universitet med över 50 000 studenter. Det grundades 1816. Antonina och Anna, som är studenter på universitetets svenskutbildning visade oss runt bland annat i Warszawas äldre kvarter. Större delen av stadens byggnader förstördes helt under Warszawaupproret i augusti 1944 och resterande delar sprängdes de kommande veckorna av speciella tyska förstörelseförband. 
De flesta historiska byggnader inklusive det gamla slottet raserades. Polackerna valde konsekvent att bygga upp de äldsta delarna enligt traditionella metoder. Övriga delar byggdes i modernare stil, som under kommunisttiden skiftade. 
Tack Antonina och Anna för en trevlig guidning!

Dag tre på Östersjöpärlornas studieresa till Warszawa var avsedd för aktiviteter på egen hand eller i smågrupper. Det är strålande solsken och varmt, så flera av oss uppskattade ett besök i någon av stadens parker.

På den fjärde dagen på Östersjöpärlornas studieresa besökte vi Upprorsmuseet. 
Warszawa var en av de värst drabbade städerna under andra världskriget. Den Polska motståndsrörelsen hade sitt huvudkvarter här, vilket innebar att staden var mycket svårbehärskad för Tyskarna under hela kriget. 
Upprorsmuséet är tillägnat Warszawabornas hjältemodiga insatser under slutet av andra världskriget. Det öppnade 2004 på 60-årsdagen av upproret. Upproret slutade med att tyskarna praktiskt taget jämnade staden med marken och flera hundra tusen människor dödades.

Dag fem på Östersjöpärlornas studieresa var vikt för att besöka Nationalmuseet och Chopinmuseet. Nationalmuseum innehåller en rik samling konst från 1500-talet och till vår tid. I galleriet för 1800-talskonst finner vi en av Polens största dukmålningar, Slaget vid Grunwald av Jan Matejko (426x987cm). Museets avdelning för tillämpad konst innehåller en utställning om estetiskt tilltalande industridesign. Byggnaden skadades under invasionen av Polen på 1930-talet. Samlingen plundrades av Gestapo, men flertalet av verken har återtagits till museets samlingar.
Frédéric Chopin föddes i en by i närheten av Warszawa 1810. Hans musikaliska talang visade sig mycket tidigt. Han framträdde offentligt som pianist 1827. Han gav konserter i Wien 1829. När novemberupproret i Warszawa bröt ut 1830 befann han sig i Stuttgart. Han blev övertalad att inte ansluta sig till upprorsstyrkorna i Polen, utan han begav sig till Paris och återkom aldrig till Polen. Ett av syftena med göra en studieresa till ett annat Östersjöland är att vi ska få en förståelse för hur det är att leva i landet som vi besöker. Att resa med kollektivtrafiken är ett sätt att bättre förstå vardagen för invånarna. Att äta på serveringar som serverar mat som är typisk för landet i fråga är ett annat sätt. Det kan ju innebära att kryddningen inte är som vi är vana vid hemma. På kvällens gemensamma middag var ambitionen att besöka en restaurang med Polsk meny.

På tisdagens morgon kom resenärerna hem igen
Efter en promenad på måndagen i det vackra vädret i Lazienkiparken och botaniska trädgårdarna i Warszawa fick vi åter se det Polska landskapet från tågfönstret innan färjan mot Karlskrona och den väntande middagen på båten. 
I början av veckan fick vi en försmak av sommaren. Vi har fått uppleva Polsk kultur och historia samt fått en smakbit av den polska maten. 
Vi ur personalen tycker att vi har haft en bra resa. Tack alla härliga deltagare för en trevlig vecka i Warszawa!