Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

”Östersjöpärlor” är på plats i Lettland

Posted on apr 12, 2016

Deltagare i kursen ”Östersjöpärlor” på Litorina folkhögskola har tagit sig iväg till Lettland för att utöka sina kunskaper om Östersjöländer genom lärorika äventyr.

”Östersjöpärlor” är en särskild kurs inriktad på att följa utvecklingen av Östersjöregionen både på distans och på plats. Under 24 veckor (2 terminer) fördjupar sig de studerande i historia, samhällsliv och kultur i Estland, Finland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland, Tyskland, Ukraina och Vitryssland – Litorinas profilländer. Inom ramen för kursen genomförs en studieresa.

På Litorina folkhögskola följer vi kontinuerligt händelseutvecklingen i Östersjöländerna. Den geopolitiska situationen i regionen har ändrats på senare tid och fått ett ännu skarpare läge i relation med omvärlden och inte minst med det närmaste grannlandet Ryssland.

Kursen ”Östersjöpärlor” startar igen 21 september. Sök senast 25 augusti!

östersjöns pärlor höst 2016