Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Östersjö-vibbar

Posted on sep 24, 2014

Östersjö-kreativiteten flödar från deltagarna i resekommittén som förbereder årets Östersjöresa som äger rum v. 19, 2015. Senior A och Senior B arbetar för fullt med att ta fram förslag på resmål i Östeuropa med spännande delmål på vägen i ett projektarbete som är en del av kursen i Östersjökunskap. Projektet avslutas med en utställning. Vart Östersjöresan bär hän beslutar alla som röstar i utställningen v. 43. Allmän kurs har en starkare röst i och med att resan är obligatorisk. Mer information om utställningen kommer inom kort.

I syfte att få ihop en peng för matutgifter mm för de som deltar på resan så anordnar resekommittén flertalet uppskattade mat- och fikaförsäljningar på Litorina folkhögskolan. En aktiv senior har gjort en översikt, se bifogat dokument.

IMG_3872[1]