Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Orientering

Posted on jun 29, 2020

Orienteringsförbundets Hittaut är en lysande aktivitet utomhus i dessa tider. Vi tränar på att läsa en orienteringskarta och omsätta karttecken till motsvarigheter i terrängen. I matematiken har vi pratat om förhållanden och skala. En orienteringskarta blir en bra tillämpning av det.

Kanske inte alla i gruppen visste vad ett röse är för något innan vi sökte upp kontrollen med beskrivningen ”Röset” igår.

Idag fortsatte vi och hittade en stig mellan Gullberna och gångbron över Sunna kanal. Med hjälp av hittaut-appen skulle vi hitta en av de kontroller som har lagts till under sommaren efter tryckningen av papperskartan.   

Se mer om Hittaut på deras webbplats