Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Öppet hus och Litorinadagen den 13 maj: Litorina fyller arton år!

Posted on apr 6, 2011

Det har varit en god tradition hos oss att fira Litorinadagen – skolans födelsedag.

Litorinadagen brukar vara fullspäckad med olika festliga evenemang som t ex stipendieutdelning. Årets Litorinadag kommer att innehålla:
08.00-09.30    Öppna lektioner och guidning
10.00-11.30    Inledning
Den glömda utvandringen
Lars Hansson, Svenska Emigrantinstitutet
Den stora emigrationen från Sverige till Amerika är välkänd, men många känner inte till att det även funnits en stor utvandring till grannländerna i Östersjöområdet såsom Danmark och Tyskland.
11.30-13.00    Lunch
13.00-16.00    Tänk om vi måste fly till TadzMbeKistan!
Kjell Kampe, Amadeus Kultur– och Språkmöten
Tänk om utvecklingen blir sådan att vi tvingas fly – eller väljer att lämna Sverige – och hamnar i ett land där de flesta har andra värderingar än du är van att möta i frågor som du tycker är viktiga.
Utdelning av Litorinastipendier, musikinslag, kaffe och tårta!
OBS! Föranmälan krävs.  (Det är möjligt att anmäla sig till enstaka evenemang).

Litorinadagen är en programpunkt inom en EU-vecka som genomförs den 7-14 maj i Blekinge.